O společnosti    Společnost disponuje síti obchodních zastoupení a profesních kontaktů ve všech 14 krajích a v Praze. Naše činnost je tak zaměřena na důsledné analyticko-bezpečnostní vyhodnocení rizik daného regionu, kde je zákazníkovi poskytována služba. Důraz je kladen i na výběr odborně způsobilých pracovníků z daných regionů. Jejich znalost místních poměrů a terénu a osobní sepětí s regionem poskytuje značné výhody. Úroveň poskytovaných profesionálních služeb je vázána na jejich „dobré jméno“ v regionu.

Společnost ve prospěch klientů celé ČR na základě koncesované živnosti - poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, provozuje vlastní pult centralizované ochrany – monitoring 24 hodin denně v různých kombinacích přenosů signálů na PCO dle požadavků klienta. Z důvodu eliminace bezpečnostních rizik a časté nespolehlivosti telefonních linek, nabízíme od května 2009 přenos dat z EZS (elektronických zabezpečovacích systémů) a EPS (elektronických požárních signalizací) prostřednictvím vysilačů GPRS komunikátor PCO.

Naše společnost v rámci celé ČR doporučuje současný trend poskytování služeb, který představuje popsaná kombinace bezpečnostních systémů s fyzickou ostrahou, jejímž výsledkem je snížení nákladů zákazníka na fyzickou ostrahu objektů.

Přicházíme na trh jako Váš silný a spolehlivý partner v poskytování komplexních služeb v rámci komerční bezpečnosti.

Pro profesionální realizaci požadavků, vyplývajících z přijetí nových normativních aktů, které v ČR upravily nejen legislativní začlenění bezpečnostních agentur, ale především definují od ledna 2009 podmínky koncesovaných živností v činnostech komerční bezpečnosti a profesionálního výkonu služeb, došlo k transformaci s ekonomicky silným partnerem AREMIC s.r.o.

Nároky kladené na profesionální zajišťování komplexních bezpečnostních služeb si vyžadují silný a stabilní kapitál, což v našem případě plně zajišťuje společnost Aremic s.r.o., prověřená několikaletými profesionálními zkušenostmi na trhu služeb. Jedná se o ryze českou společnost bez vlivu jakéhokoliv zahraničního kapitálu.