Služby‎ > ‎

Služba PCO

    Dispečink PCO Broumov, pracuje se zařízením renomované společnosti NAM systém, a.s. Orlová, IČ 25862731, OR, KS v Ostravě, č.spisové značky B 2365. NAM systém provedl ve prospěch naší společnosti dodávku a instalaci NAM PCO, poskytuje nám služby přenosového systému NSG, pronájem software NET-G a 24 hodinový ONLINE servis.
    Operační středisko Broumov vyhodnocuje příchozí zprávy, ty jsou signalizovány v určených stavech, klidových, nebo poplachových (alarmových) a na ně reaguje. V případě napadení takto střeženého objektu nebo – tísňového vysílání okamžitě vysílá zásahovou jednotku dle konkrétní lokality a to buď vlastní nebo BA dle smluvního vztahu, která provádí prvotní úkony směřující k ochraně osob a majetku. Následným vyhodnocením situace a v případě potřeby organizuje součinnostní opatření, například – PČR, HZS, záchranná služba, energetici, plynaři apod.


Služba PCO AREMIC s.r.o. - KBS SECURITY